Ko je BAGS?

BAGS ENERGOTEHNIKA dd Vogošća je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom energetskih medija. Osnovana je 1974 godine s ciljem tehnološke podrške kompanijama u industrijskom kompeksu UNIS Vogošća.
Po strukturi kapitala, BAGS ENERGOTEHNIKA dd Vogošća je dioničko društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala (67% vlasnik Kanton Sarajevo), dok preostali dio vlasništva pripada
Investicijskim fondovima i fizičkim licima. Trenutno imamo 28 uposlenika.
Kompanija u svom portfoliu psluje kroz dvije tehnološke cjeline :

  • Proizvodnja i distribucija toplotne energije
  • Proizvodnja i distribucija vode za piće

Toplotnom energijom snabdijevamo potrošače na području Općine Vogošća (Ustanove, institucije,domaćinstva, privredne subjekte), kao i kompanije koje posluju u krugu „Stara industrijska zona“ Vogošća. U svom poslovnom portfoliu imamo preko 600 kupaca.
Eksploatacijom pitke vode sa izvorišta „Peračko vrelo“, snadbijevamo potrošače na lokalitetuStara industrijska zona“, te vršimo isporuke vode u sistem KJKP ViK Sarajevo.