PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA
TOPLOTNE ENERGIJE
Toplotnom energijom snabdijevamo potrošače na području Općine Vogošća, te kompanije u krugu
"Stare industrijske zone"
PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE ZA PIĆE
Eksploatacijom pitke vode sa izvorišta ''Peračko vrelo'', snadbijevamo potrošače na lokalitetu ''Stara
industrijska zona'', te vršimo isporuke vode u sistem KJKP ViK Sarajevo.
Previous slide
Next slide

VODA

Proizvodnja i distribucija vode za piće

GRIJANJE

Proizvodnja i distribucija toplotne energije

BAGS ENERGOTEHNIKA dd Vogošća je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom energetskih medija.

BAGS ENERGOTEHNIKA dd Vogošća je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom energetskih medija. Osnovana je 1974 godine s ciljem tehnološke podrške kompanijama u industrijskom kompleksu UNIS Vogošća.
Po strukturi kapitala, BAGS ENERGOTEHNIKA dd Vogošća je dioničko društvo sa većinskim
učešćem državnog kapitala (67% vlasnik Kanton Sarajevo ), dok preostali dio vlasništva pripada Investicijskim fondovima i fizičkim licima.Trenutno imamo 28 uposlenika. Kompanija u svom portfoliu posluje kroz dvije tehnološke cjeline :

  • Proizvodnja i distribucija toplotne energije
  • Proizvodnja i distribucija vode za piće

Toplotnom energijom snabdijevamo potrošače na području Općine Vogošća (ustanove, institucije, domaćinstva, privredne subjekte), kao i kompanije koje posluju u krugu „Stara industrijska zona“Vogošća. U svom poslovnom portfoliu imamo preko 600 kupaca. Eksploatacijom pitke vode sa izvorišta „Peračko vrelo“, snadbijevamo potrošače na lokalitetu “Stara industrijska zona“, te vršimo isporuke vode u sistem KJKP ViK Sarajevo.

MISIJA

Obezbijediti pouzdano i stabilno vršenje komunalne funkcije komitentima na području koje pokriva naš operater, te uz kontinuirano unapredjenje procesa proizvodnje i distribucije kao i kroz uvodjenje novih tehnologija, doprinijeti unapredjenju kvaliteta životne sredine.

VIZIJA

Postati moderna,efikasna i specijalizovana kompanija u oblasti kojom se bavi, koja će krozprimjenu inovativnih rješenja i savremenih tehnologija u proizvodnji i distribuciji energetskih medija, biti u mogućnosti svojim korisnicima ponuditi kvalitetnu, modernu i ekološki prihvatljivu uslugu.

0
ZAPOSLENIH
0 +
KORISNIKA GRIJANJA
0 +
KORISNIKA VODE

Novosti

Kontakt

BAGS Energotehnika d.d.
Igmanska bb, 71 320 Vogošća
(kompleks „Stara industrijska zona“).

Tel:  +387 33 432 632
        +387 33 433 848
Fax: +387 33 432 611

UPRAVA DRUŠTVA

Nihad Konaković, direktor 

nihadkonaković.bags@gmail.com
 
SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA

Emira Čajlaković Rapa, tehnički direktor 

emirarapa.bags@gmail.com

 

SEKTOR OPŠTIH, PRAVNIH I EKONOMSKIH POSLOVA

Amir Imamović, rukovodioc pravne službe 

amirimamovic.bags@gmail.com
 

Sihanuk Kazaz, rukovodioc ekonomske službe
sihanukkazaz.bags@gmail.com