Javni oglasi

JAVNI OGLAS za prodaju vozila i jednog kontejnera licitacijom po sistemu zatvorenih ponuda

05.01.2024

Vogošća, 05.01.2024. godine Broj: 07-01/24 Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 113-09/23 od 01.09.2023.  godine o davanju saglasnosti opokretanju aktivnosti za raspisivanje Javnog poziva za…

Poslovnik o radu komisije – Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove

16.11.2023

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – 12 MJESECI U„BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

15.11.2023

Na osnovu člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća OPU-IP: 129/2017, dobivene saglasnosti od Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo…

Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit, te liste propisa i literature iz oblasti koje će se polagati usmeni i pismeni ispit za radno mjesto – Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove

14.11.2023

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU VOZILA I JEDNOG KONTEJNERA LICITACIJOM PO SISTEMU ZATVORENIH PONUDA

03.10.2023

Vogošća, 27.09.2023. godine Broj: 743-09/23 Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 113-09/23 od 01.09.2023.  godine o davanju saglasnosti opokretanju aktivnosti za raspisivanje Javnog poziva za…

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA  „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ D.D. VOGOŠĆA

29.09.2023

Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15, 75/21) i člana 135. Statuta Društva broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine i…