Odluka o pokretanju nabavke za poštanske usluge, aneks II ZJN

Broj: 159-03/23
Vogošća, 02.03.2023. godine

Na osnovu  člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14, 59/22), tačke 5. USLUGA Privremenog plana javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2023. godinu, broj: 142-02/23 od 24.02.2023. godine, člana 145. Statuta Društva, broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine, članova 6. i 7. Pravilnika o javnim nabavkama Društva, broj 49-06/17 od 15.06.2017. godine, a shodno članu 5. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BIH, broj: 2/23), donosi se:

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

I

Ovom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Odluka), pokreće se postupak nabavke poštanskih usluga za potrebe Ugovornog organa „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, po osnovu usvojenog Privremenog plana javnih nabavki u 2023. godini.

II

Procijenjena vrijednost postupka nabavke poštanskih usluga iz člana I ove Odluke iznosi 500,00 KM bez uračunatog PDV-a.

III

Izvor finansiranja nabavke poštanskih usluga su vlastita sredstva Ugovornog organa.

IV

Na javnu nabavku koja se pokreće ovom Odlukom primjenjuje se poseban režim shodno članu 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14, 59/22), a ista će biti provedena shodno odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 2/23).

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranici Ugovornog organa.

Odluku pripremio: Amir Imamović, šef pravne sl.

Direktor: Nihad Konaković

Dostaviti:

  • Web stranica Ugovornog organa: www.bagsenergotehnika.ba;
  • A/a.