Obavještenja

Obavještenje

05.04.2024

Nastavljeni sanacioni radovi

05.02.2024

Bez prekida u snabdijevanju toplotnom energijom U ulici Skendera Kulenovića, zbog dotrajalosti i starosti cijevi, nastavljeni su radovi na sanaciji i rekonstrukciji dijela toplovoda. Radovi…

Sanirani kvarovi na toplovodu

03.02.2024

Obavještavamo naše korisnike usluga da je saniran veliki kvar na glavnoj vrelovodnoj cijevi DN300 u ulici Jošanička (kod pekare Arena), a koji je prouzrokovao prekid…

Prekid u snabdijevanju toplotnom energijom

31.01.2024

Obavještavamo naše korisnika usluga da sanacija velikog kvara na glavnoj vrelovodnoj cijevi DN300 u ulici Jošanička (kod pekare Arena) nije bila moguća bez prekida isporuke…

Obavještenje

31.01.2024

Poštovani, Obavještavamo Vas da će od danas 31.01.2024. godine (srijeda) od 09:00 sati početi radovi na sanaciji otklanjanja velikog kvara na glavnoj vrelovodnoj cijevi DN300…

Obavijest o prestanku isporuke toplotne energije

26.12.2023

Saniran kvar na toplovodu

30.11.2023

Obavještavamo naše korisnike usluga da je saniran veliki kvar na toplovodu kod objekta Bingo centra u Vogošći, a koji je prouzrokovao prekid isporuke toplotne energije….

Prekid u snabdijevanju toplotnom energijom

27.11.2023

Obavještavamo naše korisnike usluga da je zbog dotrajalosti sistema došlo do velikog kvara na toplovodu kod objekta Bingo u Vogošči, što je prouzrokovalo prekid u…

Obavještenje o ponovnom sazivanju 46. redovne Skupštine dioničara „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

18.10.2023

O B A V J E Š T E N J Eo ponovnom sazivanju 46. redovne Skupštine dioničara„BAGS-ENERGOTEHNIKA“ DIONIČKO DRUŠTVO VOGOŠĆA I Skupština „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d….

Početak sezone grijanja 2023/2024

13.10.2023

U skladu sa Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, obavještavamo korisnike grijanja u Općini Vogošća da sezona grijanja zvanično počinje…