Informacija o aktivnosti Nadzornog odbora Društva

Informacija o aktivnosti Nadzornog odbora Društva, obavještenje za web stranicu Društva po preporuci Ministarstva u cilju povećanja transparentnosti rada :

XXI sjednice Nadzornog odbora „BAGS-Energotehnika“d.d. Vogošća održana 18.04.2023. godine sa početkom u 16,30 sati:

Sjednici su prisustvovali:

 • Mujičić Alaga, predsjednik Nadzornog odbora
 • Kadrić Fetah, član Nadzornog odbora
 • Turbo Mirnes, član Nadzornog odbora
 • Konaković Nihad, direktor
 • Imamović Admir, pravnik

Na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Razmatranje lične izjave Sekretara Imamović Amira od 11.04.2023.godine i rješavanje statusa Sekretara Društva
 2. Razmatranje prigovora na odluku o izuzeću za ugovor o javnoj nabavci usluga i dodjeli ugovora broj:219-03/23 od 17.03.2023.godine, broj prigovora:JN-1219/23 od 27.03.2023.goidne
 3. Održavanje vanredne skupštine dioničara
 4. Razamtranje zahtjeva Odbora za reviziju za povećanje naknada za članstvo
 5. Sačinjavanje nedostajućih zapisnika sa sjednica nadzornog odbora (elektronske sjednice)
 6. Razmatranje izvještaja o radu nadzornog odbora u 2022.godini
 7. Razmatranje ponude za kupovinu zemljišta “otpadne vode”
 8. Informacija o aktuelnom stanju u Društvu