IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine (OPU-IP: 129/2017), člana 3. Pravilnika o javnim nabavkama „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, kao i Odluke nadzornog odbora o usvajanju izmjena i dopuna Plana javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, broj: 93-09/22 od 09.09.2022. godine, donose se izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2022. godinu.

Član 1.

U Planu javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2022. godinu, broj: 396-05/22 od 13.05.2022. godine (u daljem tekstu: Plan nabavki), u dijelu tabele gdje se nalaze “ROBE” mijenjaju se stavke 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, kako slijedi:

    rb    Predmet nabavke    Šifra JRJN  Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a  Vrsta postupka nabavke  Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum  Planirani početak postupka  Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazumaNapomene
1.2.3.5.67.8.9.10.
3.Industrijska sol14400000-56.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
4.Alat i farbe (metla, lopata, siluk, farbe, lakovi, četke, razrjeđivač)44500000-5 39224210-36.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
5.Elektroda žica za varenje44315200-36.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
6.Plin, kisik24111900-46.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
 7.Osigurači, sklopke,…31211300-16.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
8.Zaporni ventili, prirubnici, nepovratni ventili, prečistaći42130000-96.000,00Direktni sporazum DaSeptemba 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
9.Ventili31711400-76.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
11.Kancelarijski potrošni i promotivni materijal (kancelarijske potrepštine)30192000-16.000,00Direktni sporazumDaMaj 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
12.Toneri30125110-56.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
13.Knjige, štampa22900000-96.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
14.Računi za fakturisanje22458000-51.320,00Direktni sporazumDaAugust 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
15.Kafa, šećer, vrhnje za kafu,…15860000-46.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
16.Radna odjeća za radnike  18100000-0  6.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
17.Elektrooprema i rasvjeta31000000-66.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva

Član 2.

U Planu nabavki, u dijelu tabele gdje se nalaze ”ROBE” dodaju se stavke pod rednim brojem 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28., kako slijedi:

    rb    Predmet nabavke    Šifra JRJN  Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a  Vrsta postupka nabavke  Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum  Planirani početak postupka  Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazumaNapomene
1.2.3.5.67.8.9.10.
18.Naftni derivati za pranje i podmazivanje (ulje, benzin, nafta)09130000-9 09132000-36.000.00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
19.Grijači za kotlove39715200-9 (31670000-3)6.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
20.Klingerit za diftunge, Šnjura za pakovanje (kotlovi i ventili)42161000-56.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
21.Vodomjeri NO 50-30038421100-36.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
22.Cijevi NO 25-30044160000-9  6.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
23.Pumpe 0,75 kW31681200-5    6.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
 24.Elektromotori 0,75 kW-55 kW31100000-76.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
25.Frekventni regulator31682210-56.000,00Direktni sporazum DaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
26.Sredstva za hemijsku pripremu vode24311000-7 24000000-46.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
27.Manometri i termometri38425100-1 38412000-66.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
28.Termobeton za kotlovsko postrojenje S-2400446000000-66.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
ROBE

Član 3.

U Planu nabavki, u dijelu tabele gdje se nalaze ”USLUGE”, mjenjaju se stavke pod rednim brojem 4., 5., 8.,10., 11. i 17., kako slijedi:

    rb    Predmet nabavke    Šifra JRJN  Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a  Vrsta postupka nabavke  Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum  Planirani početak postupka  Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazumaNapomene
1.2.3.5.67.8.9.10.
4.Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije90921000-96.000,00Direktni sporazumDaSeptembar  2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
5.Dimnjačarske usluge90915000-44.800,00Direktni sporazumDaJuli 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
8.Morintoring emisije zagađujućih čestica u zrak, morintoring vode iz kotlovnice, kontrola kvalitete mazuta76443000-06.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
10.Usluge popravaka i održavanja kompjutera50320000-46.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
11.Usluge održavanja knjigovodstveno finansijskog programa (software)72261000-26.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
17.Usluge popravaka i održavanja vozila50112000-36.000,00Direktni sporazumDaAugust 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
USLUGE

Član 4.

U Planu nabavki, u dijelu tabele gdje se nalaze ”USLUGE”, dodaju se stavke pod rednim brojevima 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. i 26., kako slijedi:

    rb    Predmet nabavke    Šifra JRJN  Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a  Vrsta postupka nabavke  Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum  Planirani početak postupka  Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazumaNapomene
1.2.3.5.67.8.9.10.
19.Servisiranje i viklovanje elektromotora50000000-5 50532100-46.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022Decembar 2022Izvor finansiranja su vlastita sredstva
20.Ispitivanje, servisiranje, baždarenje i ugradnja kalorimetara50411000-96.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022Izvor finansiranja su vlastita sredstva
21.Servisiranje automatike na kotlovima50410000-26.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022Izvor finansiranja su vlastita sredstva
22.Popravak i održavanje kotla S-100050531100-76.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022Decembar 2022Izvor finansiranja su vlastita sredstva
23.Servisiranje automatike u podstanicama50500000-06.000,00Direktni sporazumDaSeptembar  2022.Decembar 2022Izvor finansiranja su vlastita sredstva
24.Ugradnja mjerača protoka –vodomjera (NO10-NO300)50411100-06.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022Decembar 2022Izvor finansiranja su vlastita sredstva
25.Ispitivanje izmjenjivača na pritisak50411000-96.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022Decembar 2022Izvor finansiranja su vlastita sredstva
26.Pregled stanja kotlova S-1000 i S-2400 sa aspekta energetske efikasnosti i izdavanje atesta50324200-46.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022Septembar 2022Izvor finansiranja su vlastita sredstva
27.Usluge oglašavanja79341000-66.000,00Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiHDaSeptembar 2022Decembar 2022Izvor finansiranja su vlastita sredstva
28.Pružanje usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (blagajna BAGS-a)79713000-56.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022Decembar 2022Izvor finansiranja su vlastita sredstva
USLUGE

Član 5.

U Planu nabavki dodaje se tabela „RADOVI“ kako slijedi:

    rb    Predmet nabavke    Šifra JRJN  Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a  Vrsta postupka nabavke  Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum  Planirani početak postupka  Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazumaNapomene
1.2.3.5.67.8.9.10.
1.Građevinski radovi na mreži toplotne energije45231000-56.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022Decembar 2022Izvor finansiranja su vlastita sredstva
2.Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju45231300-86.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
3[u1] .Pomoćni radovi na distributivnoj mreži45232000-26.000,00Direktni sporazumDaSeptembar 2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
4.Zavarivanje na distributivnoj mreži 45262680-16.000,00Direktni sporazumDaSeptembar  2022.Decembar 2022.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
RADOVI

Broj: 649-09/22
Vogošća, 09.09.2022. godine 

D I R E K T O R
Nihad Konaković