Izmjene i dopune privremenog plana javnih nabavki za 2023. godinu

Na osnovu člana 17. stav  7.  Zakona o javnim nabavkama BiH Službeni  list BiH broj 39/14 i 59/22“) direktor preduzeća Bags Energotehnika dd Vogošća donosi:

IZMJENE I DOPUNE PRIVREMENOG PLANA JAVNIH NABAVKI BAGS ENERGOTEHNIKA DD  VOGOŠĆA ZA 2023. GODINU  

Član 1.

U planu javnih nabavki preduzeća Bags Energotehnika dd Vogošća za 2023. godinu dodaje se stavka broj  3 u dijelu tabele pod nazivom USLUGE i to kako slijedi:

USLUGE

    RB    Predmet nabavke    Šifra JRJN  Procijenjena vrijednost nabavke u KM  Vrsta postupka nabavke  Dijeli li se predmet na lotoveOkvirni datum pokretanja postupkaZaključuje li se ugovor/okvirni sporazum  Izvor finansiranja/ekonomski kod  Planirano trajanje ugovora/ okvirnog sporazuma  NAPOMENA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
 Nabavka usluga poslovnog oglašavanja79341000-61.000,00Direktni sporazumNeMajNe 7 mjeseci     

Ukupna vrijednost nabavke usluga iznosi: 1.000,00  KM

Član 2.

Ova izmjena i dopuna  plana javnih nabavki preduzeća Bags Energotehnika dd Vogošća za 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti na internet stranici preduzeća i na Portalu Agencije za javne nabavke BiH.

Vogošća, 31.05.2023. godine
DIREKTOR: Nihad Konaković