OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA Privrednog društva „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća II KVARTAL 2022. GODINE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1.

Kancelarijski materijal-

30000000-9

Direktni sporazum,

16-8-1-4/22

R&S d.o.o. Sarajevo

ID: 4200056290005

1.233,05 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

 

 

16.05.2022. godine

18.05.2022. godine,

1.233,05 KM

 

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

2.

Usluge pravnog zastupanja-

79112000-2

Direktni sporazum,

16-8-2-5/22

Zajednička advokatska kancelarija advokat Zeba S. Hajran i advokat Memić Ela,

ID: 4300292590006

6.000,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

27.05.2022. godine

 

Realizacija ugovora u toku

3.

Vodomjer (Elektromagnetni mjerač protoka Krohne Optiflux 2300W),

38421100-3

Direktni sporazum,

16-8-1-6/22

INTIS ENGINEERING

5.967,00 KM bez PDV-a

12 mjeseci

 

 

06.06.2022. godine

 

Realizacija ugovora u toku

4.

Mazut-

09135110-8

Otvoreni postupak,

16-1-1-1/22

HIFA-OIL d.o.o. Tešanj,

ID: 4218015340002

129.993,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

07.06.2022. godine

 

Realizacija ugovora u toku

5.

Revizija finansijskih izvještaja za 2020. godinu-

74121210-8

Direktni sporazum,

16-8-2-8/22

BILANS d.o.o. Sarajevo,

ID: 4200249410008

5.000,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

10.06.2022. godine

27.05.2022. godine,

5.000,00 KM

 

6.

Revizija finansijskih izvještaja za 2021. godinu-

74121210-8

Direktni sporazum,

16-8-2-7/22

BILANS d.o.o. Sarajevo,

ID: 4200249410008

5.000,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

10.06.2022. godine

 

Realizacija ugovora u toku

U Vogošći, 07.07.2022. godine
Dokument izradio: Amir Imamović, šef pravne službe