OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA Privrednog društva „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća III KVARTAL 2022. GODINE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1.

Dimnjačarske usluge – mašinske i mehaničke –

90915000-4

Direktni sporazum,

16-8-2-9/22

O.D. DIMNJAČAR MIRSAD

ID: 4301694680008

4.800,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

 

 

22.07.2022. godine

Isplata u 2 dijela, 10.08.2022. i 24.08.2022. godine, ukupno 4.800,00 KM

 

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

2.

Računi za fakturisanje –

22822000-8

Direktni sporazum,

16-8-1-11/22

BIROTEHNIK KOMERC D.O.O.

ID: 4200205800003

 

1.320,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

01.08.2022. godine

15.09.2022. godine, ukupno sa PDV-om plaćeno 1.544,40 KM

 

3.

Usluge popravaka i održavanja vozila –

50112000-3

Direktni sporazum,

16-8-2-12/22

O.R. Autoservis „MACA“

ID: 4303077390003

850,85 KM bez PDV-a

12 mjeseci

 

 

02.09.2022. godine

02.09.2022. godine, ukupno sa PDV-om plaćeno 995,49 KM

 

4.

Fizička zaštita radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge (blagajna BAGS-a)

Otvoreni postupak,

16-8-2-13/22

GAMA AA D.O.O. SARAJEVO – AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE

ID: 4201829970007

5.990,40 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

12.09.2022. godine

 

Realizacija ugovora u toku

5.

Ugradnja elektromagnetnog mjerača protoka

Direktni sporazum,

16-8-2-16/22

ELEKTRO SERVIS KONTAKT

ID: 4302823530006

650,00 KM bez PDV-a, 12 mjeseci

 

 

20.09.2022. godine

 

Realizacija ugovora u toku

6.

Izolacioni materijal termobeton tb-10 ZA KOTAO s-2400-

44600000-6

Direktni sporazum,

16-8-1-14/22

Thermal Process Solutions d.o.o. Zenica

ID: 4218318670005

5.900,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

22.09.2022. godine

Isplata u 2 dijela, 16.09.2022. i 22.09.2022. godine, ukupno 4.800,00 KM

 

7.

Popravak i održavanje kotla S-1000 (sanacija izolacionog materijala i dihtunga)-

50531100-7

Direktni sporazum,

16-8-2-15/22

Thermal Process Solutions d.o.o. Zenica

ID: 4218318670005

4.800,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

22.09.2022. godine

 

Realizacija ugovora u toku

8.

Ispitivanje izmjenjivača toplote

Direktni sporazum,

16-8-2-17/22

TTO SARAJEVO

ID: 4200223450001

300,00 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

26.09.2022. godine

 

Realizacija ugovora u toku

9.

Klingerit za diftunge, šnjura za pakovanje (brtvene ploče i staklena pletenica)

Direktni sporazum,

16-8-1-18/22

EUROGUMA D.O.O.

ID: 4200621180006

557,04 KM bez PDV-a,

12 mjeseci

 

 

30.09.2022. godine

31.08.2022. godine, ukupno sa PDV-om plaćeno 651,74 KM

 

 U Vogošći, 09.10.2022. godine
Dokument izradio: Amir Imamović, šef pravne službe