Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit, te liste propisa i literature iz oblasti koje će se polagati usmeni i pismeni ispit za radno mjesto – Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove