Konkursi

Poslovnik o radu komisije – Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove

16.11.2023

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – 12 MJESECI U„BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

15.11.2023

Na osnovu člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća OPU-IP: 129/2017, dobivene saglasnosti od Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo…

Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit, te liste propisa i literature iz oblasti koje će se polagati usmeni i pismeni ispit za radno mjesto – Rukovodilac Službe za opće i pravne poslove

14.11.2023

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA  „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ D.D. VOGOŠĆA

29.09.2023

Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15, 75/21) i člana 135. Statuta Društva broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine i…

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – 12 MJESECI U „BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

20.09.2023

Na osnovu člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća OPU-IP: 129/2017, dobivene saglasnosti od Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša  Kantona Sarajevo…

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – 12 MJESECI U „BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

13.06.2023

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos u „BAGS-ENERGOTEHNIKA“d.d. Vogošća (u daljem tekstu: Preduzeće), sa sjedištem u ulici Igmanska bb, 71320 Vogošća, …

Posovnik o radu komisije – Referent za pravne i kadrovske poslove

08.04.2023

Ovim Poslovnikom se ureduje način provđenja pismenog i usmenog ispita, te kriteriji bodovanja kandidata u postupku izbora kandidata….

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – 12 MJESECI U „BAGS-ENERGOTEHNIKA” d.d. Vogošća

07.04.2023

Na osnovu člana 20a Zakona o radu Federacije ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 26/2016, 89/2018, 23/2020- Odluka US, 49/2021- dr zakon, 103/2021-dr…

Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit za radno mjesto – Referent za pravne i kadrovske poslove

06.04.2023

Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit te liste propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati usmeni i pismeni…

Poslovnik o radu komisije za prijem u radni odnos

31.03.2023

Poslovnik o radu komisije za prijem u radni odnos…