Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit, te liste propisa i literatureiz iz koje će se polagati usmeni i pismeni ispit za radno mjesto Poslovni sekretar