Početak sezone grijanja 2023/2024

U skladu sa Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, obavještavamo korisnike grijanja u Općini Vogošća da sezona grijanja zvanično počinje u nedjelju 15.10.2023. godine.

Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije je propisan dnevni režim zagrijavanja u periodu od 06:00 do 22:00 sata, a u skladu sa vanjskom temperaturom vazduha.

Napominjemo naše korisnike da je, prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, obaveza Upravitelja zgrada održavanje zajedničkih dijelova instalacija grijanja, te da se u slučaju potrebe za hitnom intervencijom trebate obratiti istim.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefonskih brojeva ili kontakt forme navedenih na našoj web stranici.