PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD 01.02. do 30.06.2023. GODINE

Na osnovu člana 17. stav 6.  Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni list BiH, broj 39/14, 59/22), člana 145. Statuta „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, broj: 07-01/17 od 27.01.2017. godine (OPU-IP: 129/2017), člana 3. Pravilnika o javnim nabavkama „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, Odluke uprave o utvrđivanju i objavljivanju privremenog plana javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2023. godinu, broj: 142-02/23 od 24.02.2023. godine, kao i Odluke nadzornog odbora o usvajanju Privremenog plana javnih nabavki „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća, broj: 102-02/23 od 24.02.2023. godine, direktor „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća  donosi:  

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD 01.02. do 30.06.2023. GODINE  „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ D.D. VOGOŠĆA  

ROBE

    rb    Predmet nabavke    Šifra JRJN  Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a  Vrsta postupka nabavke  Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum  Planirani početak postupka  Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazumaNapomene
1.2.3.5.67.8.9.10.
1.Kompjuterska oprema i potrepštine30200000-13.550,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
2.Kafa, čaj i srodni proizvodi15860000-41.000.00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
3.Sol i čisti natrijev klorid (Industrijska sol i hemikalije za pripremu vode za vrelovod)14400000-52.500,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
4.Alat i farbe (metla, lopata, siluk, farbe, lakovi, četke, razrjeđivač)44500000-5 39224210-3750,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
5.Radna odječa, posebna radna oprema i pribor18100000-02.500,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva

Ukupna vrijednost nabavke robe iznosi:   10.300,00 KM                                           

USLUGE

    rb    Predmet nabavke    Šifra JRJN  Procjenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a  Vrsta postupka nabavke  Sklapa li se Ugovor ili okvirni sporazum  Planirani početak postupka  Planirano trajanje Ugovora ili okvirnog sporazumaNapomene
1.2.3.5.67.8.9.10.
1.Usluge stručnog osposobljavanja80530000-84.500,00Aneks II Zakona o javnim nabavkama BiHDaFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
2.Usluge popravaka i održavanja kompjutera50320000-41.500,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
3.Usluge oglašavanja79341000-61.000,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
4.Usluge obrazovnih seminara80522000-9750,00Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiHNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
5.Poštanske usluge64110000-0500,00Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiHNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
6.Usluge čišćenja kancelarija90919200-42.000,00Direktni sporazumDaFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
7.Iznajmljivanje softvera za finansije i računovodstvo sa održavanjem72000000-51.200,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
8.Iznajmljivanje softvera za potrebe pravne službe sa održavanjem72000000-5500,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
9.Usluge pretplate na stručnu literaturu79980000-7500,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva
10.Komunalne usluge65000000-33.000,00Direktni sporazumNeFebruar 2023.12 mjeseciIzvor finansiranja su vlastita sredstva
11.Usluge u području zdravstva85100000-03.000,00Aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama BiHNeFebruar 2023.Juli 2023.Izvor finansiranja su vlastita sredstva

Ukupna vrijednost nabavke usluga iznosi:  18.450,00 KM                                    

Broj: 142-02/23
Vogošća, 24.02.2023. godine
DIREKTOR
Nihad Konaković