Javni pozivi

JAVNI OGLAS za prodaju vozila i jednog kontejnera licitacijom po sistemu zatvorenih ponuda

05.01.2024

Vogošća, 05.01.2024. godine Broj: 07-01/24 Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 113-09/23 od 01.09.2023.  godine o davanju saglasnosti opokretanju aktivnosti za raspisivanje Javnog poziva za…

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU VOZILA I JEDNOG KONTEJNERA LICITACIJOM PO SISTEMU ZATVORENIH PONUDA

03.10.2023

Vogošća, 27.09.2023. godine Broj: 743-09/23 Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 113-09/23 od 01.09.2023.  godine o davanju saglasnosti opokretanju aktivnosti za raspisivanje Javnog poziva za…

JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE U ZAKUP REZERVOARA NAFTNIH DERIVATA

23.02.2023

„BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća Broj: 139-02/23 Vogošća, 22.02.2023. godine Na osnovu člana 264. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15, 75/21), člana 145. Statuta…