„BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

„BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom toplotne energije i distribucijom vode.

Grijanje

Proizvodnja i distribucija toplotne energije

VOda

Distribucija vode

„BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća

„BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom toplotne energije i distribucijom vode.

Grijanje

Proizvodnja i distribucija toplotne energije

VOda

Distribucija vode

„BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom energetskih medija

„BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća je kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom toplotne energije i distribucijom vode. Osnovana je 1974. godine s ciljem tehnološke podrške kompanijama u industrijskom kompleksu UNIS Vogošća.

Po strukturi kapitala, „BAGS ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća je dioničko društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala (67% vlasnik Kanton Sarajevo ), dok preostali dio vlasništva pripada Investicijskim fondovima i fizičkim licima. Kompanija u svom portfoliu posluje kroz dvije tehnološke cjeline:

  • Proizvodnja i distribucija toplotne energije i
  • Distribucija vode za piće.

Toplotnom energijom snabdijevamo potrošače na području Općine Vogošća (ustanove, institucije, domaćinstva, privredne subjekte), kao i kompanije koje posluju u krugu „Stara industrijska zona“ Vogošća. U svom poslovnom portfoliu imamo preko 600 kupaca. Sa izvorišta „Peračko vrelo“, distribuiramo vodu za potrošače na lokalitetu “Stara industrijska zona“, te vršimo isporuke vode u sistem KJKP ViK Sarajevo.

MISIJA

Obezbijediti pouzdano i stabilno vršenje komunalne funkcije komitentima na području koje pokriva naš operater, te uz kontinuirano unapređenje procesa proizvodnje i distribucije kao i kroz uvođenje novih tehnologija, doprinijeti unapređenju kvaliteta životne sredine.

VIZIJA

Postati moderna, efikasna i specijalizovana kompanija u oblasti kojom se bavi, koja će kroz primjenu inovativnih rješenja i savremenih tehnologija u proizvodnji i distribuciji energetskih medija, biti u mogućnosti svojim korisnicima ponuditi kvalitetnu, modernu i ekološki prihvatljivu uslugu.

Trenutna temperatura u Sarajevu

Posljednje novosti

Obavještenje

05.04.2024

Nastavljeni sanacioni radovi

05.02.2024

Bez prekida u snabdijevanju toplotnom energijom U ulici Skendera Kulenovića, zbog dotrajalosti i starosti cijevi, nastavljeni su radovi na sanaciji i rekonstrukciji dijela toplovoda. Radovi…

Sanirani kvarovi na toplovodu

03.02.2024

Obavještavamo naše korisnike usluga da je saniran veliki kvar na glavnoj vrelovodnoj cijevi DN300 u ulici Jošanička (kod pekare Arena), a koji je prouzrokovao prekid…

Prekid u snabdijevanju toplotnom energijom

31.01.2024

Obavještavamo naše korisnika usluga da sanacija velikog kvara na glavnoj vrelovodnoj cijevi DN300 u ulici Jošanička (kod pekare Arena) nije bila moguća bez prekida isporuke…

Obavještenje

31.01.2024

Poštovani, Obavještavamo Vas da će od danas 31.01.2024. godine (srijeda) od 09:00 sati početi radovi na sanaciji otklanjanja velikog kvara na glavnoj vrelovodnoj cijevi DN300…

Privremeni Plan javnih nabavki za 2024. godinu

30.01.2024